Gåvobrev

Fråga:

Jag vill ge bort en del av min fastighet till min man. Vad ska jag tänka på?

Svar:

Jättebra fråga. När man ska ge bort en del av en fastighet till sin make och i den situationen finns det vissa saker som är extra viktiga att ha i åtanke.  

  1. Finns det fler ägare till fastigheten än du? Att ge bort en del av en fastighet kan innebära problem om delägarna inte kan komma överens eller om de nya ägarna inte är lämpade att äga fastigheten tillsammans.

  2. Upprätta ett skriftligt gåvobrev som som uppfyller de juridiska formkraven. Gåvobrevet ska  bl a. innehålla en tydlig överlåtelseförklaring, liksom information om fastigheten, och hur stor del av fastigheten som ska överlåtas. Det ska också undertecknas av både dig och din man. 

  3. Fundera över vilka villkor som ska gälla för gåvan. Vill du att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom? Vill du kunna fortsätta nyttja fastigheten efter gåvan? Får gåvomottagaren överlåta fastigheten vidare? Tänk noga igenom om du vill att några särskilda villkor ska gälla för gåvan, och skriv in dem i gåvobrevet. Det kan vara mycket svårt, och ibland omöjligt, att ändra gåvovillkor i efterhand.

  4. Ska gåvomottagaren betala något för gåvan eller överta ett lån med säkerhet i fastigheten? Då bör det framgå av gåvobrevet. Om någon form av ersättning ska utgå för gåvan, eller om om gåvan utgör ersättning för arbete, kan den medföraskatterättsliga konsekvenser. 

  5. Har du fått fastigheten genom gåva ellet testamente? Då är det viktigt att du kontrollerar så att inte gåvobrevet eller testamentet innehåller några villkor som du särskilt måste ta hänsyn till. Det kan t ex. vara ett överlåtelseförbud eller en förköpsklausul. 

  6. Låt två vittnen bevittna gåvobrevet. Bevittningen är ett krav för att din man ska kunna få lagfart på fastigheten. Tänk också på att vem som helst inte kan vara vittne.  Välj t ex. inte någon som är under 15 år, som har svårt att förstå betydelsen av att han eller hon bevittnar gåvobrevet, eller som själv ska få eller ge något enligt gåvobrevet.

  7. Registrera gåvan hos Skatteverket. Det gör du genom att betala in ansökningsavgiften, och skicka in gåvobrevet i original till Skatteverket. Du får tillbaka handlingen när gåvan registrerats. 

  8. Ansök om lagfart inom tre månader efter det att gåvobrevet upprättades. Observera att gåvohandlingen ska vara registrerad hos Skatteverket, innan ni skickar ansökan om lagfart till Lantmäteriet. 

Fråga:

Jag ska ge bort min fastighet till min dotter. Kommer någon av oss att behöva betala skatt för gåvan?

Svar:  

Gåvoskatten är, sedan den 1 januari 2005, avskaffad i Sverige. Utgångspunkten är därför att man inte behöver betala någon skatt för gåvor. Det gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. 

En gåva av en fastighet villkoras inte sällan av att gåvomottagaren ska utge någon form av ersättning för gåvan, t ex. betala en viss summa eller överta ett lån med säkerhet i fastigheten. Det gör att gränsen mellan en gåva och ett köp ibland kan vara lite suddig. Eftersom en överlåtelse av en fastighet genom gåva respektive köp föranleder olika skatterättsliga konsekvenser, är det dock viktigt att ha koll på var gränsen mellan de två överlåtelseformerna går. 

Vid överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Enligt den betraktas en överlåtelse av en fastighet skatterättsligt som ett köp, om ersättningen för gåvan överstiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet (eller marknadsvärde, om det är lägre) betraktas överlåtelsen istället som en gåva.

Så länge den eventuella ersättning din dotter ska utge för gåvan underskrider fastighetens taxeringsvärde betraktas alltså överlåtelsen som en gåva även skatterättsligt. I sådant fall görs ingen vinstberäkning och någon inkomstskatt blir inte aktuell. 

Din dotter kan också behöva betala stämpelskatt om hon tar över ett lån eller betalar något för gåvan. För att ta reda på om stämpelskatt ska betalas, behöver man göra en jämförelse mellan taxeringsvärdet från föregående år och vad man har betalat för gåvan. Stämpelskatt ska betalas om lånet eller betalningen uppgår till 85% eller mer av taxeringsvärdet.

För den som tar emot en gåva gäller att man tar över de skatteförpliktelser som följer med gåvan. Man kan säga att man träder i gåvogivarens skattemässiga position. Det betyder t ex. att din dotters eventuella skyldighet att betala vinstskatt vid en framtida försäljning av fastigheten beräknas med utgångspunkt i det pris du köpt fastigheten för.

Guldpartners - exklusiva rabatter

Resepartners

Partners

Visa fler partners >